Béns Patrimonials

Far de la Mola

Far de la Mola

De maig a octubre: De dimarts a diumenge de 10 a 14 hores, i dimecres i diumenges de 17 a 21 hores. Dilluns tancat.

De novembre a abril: De dimarts a diumenge de 10 a 14 hores. Diumenges i dilluns, tancat.

Col·lecció Etnogràfica

Col·lecció Etnogràfica de Formentera

De dimarts a divendres de 09.00 h a 14.00 h. Divendres tarda de 17.00 h a 19.00 h. Festius tancat.

Fossar Vell

Fossar Vell (cementeri Vell de Sant Francesc Xavier)

De dimarts a dissabte de 10 h a 14 h.

Església de Sant Francesc Xavier

Església de Sant Francesc Xavier

De dimarts a dissabte de 10 h a 14 h.

Molí Vell de la Mola

Molí Vell de la Mola

Dissabtes de 09.30 a 14.30h. Festius tancat.