Béns Patrimonials

Far de la Mola

Far de la Mola

De dimarts a dissabte de 10 a 14h.

Col·lecció Etnogràfica

Col·lecció Etnogràfica de Formentera

Dimecres i divendres de 10 a 14 h.

Fossar Vell

Fossar Vell (cementeri Vell de Sant Francesc Xavier)

De dimarts a dissabte de 10.00 h a 14.00 h.

Església de Sant Francesc Xavier

Església de Sant Francesc Xavier

De dimarts a dissabte de 10.00 h a 14.00 h.

Molí Vell de la Mola

Molí Vell de la Mola

Dijous i dissabte de 10 a 14 h.