Béns Patrimonials

Far de la Mola

Far de la Mola

De dimarts a dissabtes de 10.00h a 14.00h.

Torre des Pi des Català

Torre des Pi des Català

Dissabte, de 9 h a 11 h.

Col·lecció Etnogràfica

Col·lecció Etnogràfica de Formentera

De dimarts a dissabte de 10 h a 13.30 h.

Fossar Vell

Fossar Vell (cementeri Vell de Sant Francesc Xavier)

De dimarts a dissabte de 10 h a 14 h.

Església de Sant Francesc Xavier

Església de Sant Francesc Xavier

De dimarts a dissabte de 10 h a 14 h.

Molí Vell de la Mola

Molí Vell de la Mola

Dimecres a diumenge, de 17 h a 20 h.